Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jun 14, 2017

Denna gång blir det välsvarvat, inoljat och actionfyllt!

Vi gör ett nedslag i allas vår Arnold Schwarzeneggers filmkatalog och snackar om och omkring Commando! 

Är joddling en primär drivkraft hos Arnold? Hur snabbverkande är curare? Vad är världens sämsta hundnamn?