Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jun 28, 2017

Vi har passerat midsommar och då känns det rimligt att Filmlandsfärjan stannar till ett slag vid Jonssons camping och bara har det lite trevligt.

Är det genom Sunes Sommar som barn och ungdomar fått uppleva ångest i livet för första gången? Hade en Lex Maria-anmälan varit på sin plats? Är pappa Rudolf ingenting utan familjen?

Smörj in er ordentligt. För det här kommer bli soligt!