Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jul 12, 2017

Filmlandsfärjan möter dödskallegänget! Vi kryssar ut i minnenas allé och seglar igenom kultfilmen The Goonies.

Var det lugnt att fatshamea barn på 80-talet? Har Dynamit-Harry en vanskapt tvillingbror? Vilken svensk artist har starpower nog att abonnera ett helt nöjesfält?

Det och en mängd annat i detta nostalgiska superavsnitt!