Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jul 26, 2017

Packa edra ryggsäckar med en rejäl termos kaffe, några liter myggmedel och en riktigt vass knivjäkel, för nu beger vi oss djupt in i Norrlands djupa barrskogar!

Var ligger egentligen Norrland? Har alla norrländska herrar alltid en vuxentidning nära till hands? Har Peter Stormare en ansträngd ekonomi?

Ladda studsar'n och häng med!