Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Sep 27, 2017

Michael Jackson. Egentligen räcker det så. Vi ankrar avsnittet i filmen(?) Moonwalker från 1988. Kanske har du sett den. Kanske har du inte gjort det. I vilket fall rekommenderar vi att du tar en powermoonwalk runt kvarteret och insuper Filmlandsfärjans sjuttonde ballad!

Var Michael Jackson en transformer? Kan vi få lånelöfte av Swedbank för att köpa Neverland? Är Moonwalker världens dyraste fantasi?

Shamone!