Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Nov 8, 2017

Filmlandsfärjan seglar igenom 90-talets 90-taligaste actionfilm.

The Rock!

Borde man ersatt Nick Cage med Stefan Sauk istället? Har Sean Connery varit 55 år gammal i 20 år? Är Hall Sveriges svar på Alcatraz?

Följ med oss på en fängslande resa!