Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jan 17, 2018

Filmlandsfärjan seglar tillbaka till 90-talet och pratar om Michael Manns tjuv och polisfilm, Heat! 

Kan kärleksbanden mellan konstfackelever och bankrånare övervinna allt? Hämtar Michael Mann sin konstnärliga inspiration från "Hem till gården"? Är Christian Bale bättre på att göra en "De Niro" än De Niro?

Häng med på Filmlandsfärjans Heatills hetaste resa!