Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Mar 14, 2018

Färjan puttrar åter igen in på svenskt vatten! Kultfilmen, som inte är en kultfilm, men som borde vara en kultfilm. Zingo! 

Hur smakar kokt älgtunga? Hur många logiska luckor kan en film ha och ändå vara bra? Varför minns ingen Zingo?

Håll till godo!