Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Feb 13, 2017

Fenomenet som genomsyrat mången åttiotalists barndom. Serietidningarna, filmerna, leksakerna och TV-serien. 

Har Shredder bulimi? Hur vis är egentligen Splinter? Bör statlig kvalitetskontroll vid dubbning införas? Dessa frågor och många andra diskuteras i detta avsnitt.