Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jun 6, 2018

Filmlandsfärjan seglar denna vecka i blindo! Vi snackar den omtalade Daredevil från 2003 med Ben Affleck i huvudrollen. En inblick i en tid då Marvel ännu inte expanderat till ett helt universum!

Är handgemäng nyckeln till starka relationer? Ser inte Matt Murdock rätt bra för att vara blind? Är Daredevil världens lataste superhjältefilm? 

Hell's Kitchen nästa!