Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Nov 14, 2018

Filmlandsfärjan rör sig denna vecka i vatten som vi aldrig tidigare besökt. Vi ger oss på skräckfilm för första gången genom filmen Scream från 1996!

Hur gammal kan en 17-åring vara egentligen? Varför vill man förinta Matthew Lillard? Hur kommer det sig att ingen vet när Halloween är?

Vekmagar och sillmjölkar beware!