Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Nov 27, 2019

Vi försöker främst förstå hur Zack Snyder, som ju i regel ser till att förvandla guld till dynga, lyckades ro i hamn "Watchmen" från 2009, detta storslagna personliga magnum opus.

Ett avsnitt innehållande existentiell reflektion, glada tillrop och moderna riddare. Ett riktigt toppenavsnitt om vi får säga det själva!