Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Dec 12, 2019

Vi har tittat på Colin Nutley's "Black Jack" från 1990!

En film som inte bara lyfter fram den genomsvenska dansbandskulturen, juletid och Helena Bergström utan som också bland annat skildrar ett 90-talets Sverige i desperat behov av filmhunks.

Och vad har Johannes Brost för dialekt egentligen?!