Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jan 29, 2020

Herrarna minns med värme hur de max-skrattat åt Mel Brook's "Robin Hood: Men in Tights" när den var färsk under mitten av 90-talet. Har humorn åldrats med värdighet eller har den härsknat?

Oavsett vilket, så rör filmen onekligen upp känslor. Ett storbråk utbryter ombord mellan Joakim och Jakob medan Elias maktlös tvingas se på när ett vänskapsband tänjs till bristningsgränsen inför hans ögon.