Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Mar 22, 2017

Järven från Kanada får sig en rejäl omgång i detta mastodont-avsnittt där vi går igenom mårddjursmannens nästan tjugo år långa cinematiska resa.

Varför klarar Logan inte av att upprätthålla en skälig levnadsnivå? Hur står sig järvens luktsinne sett till andra rovdjur? Vad är det egentligen med Australien och stiliga karlar? 

Det och mycket annat dryftas ombord på veckans Filmlandsfärjan!