Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Apr 5, 2017

Filmlandsfärjan befinner sig denna vecka på svenskt territorium! I avsnitt 6 utforskar vi nationalskatten och tillika renässansmannen Björn Skifs cineastiska farvatten. 
 
Var reklamfilm bättre förr? Är Claes Månsson omöjlig att imitera? Går det att finna ens en tillstymmelse av svärta i Björn Skifs person?
 
Detta och mycket mer i veckans helmysiga avsnitt av Filmlandsfärjan.