Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jun 24, 2021

Kryptons förlorade son, jordens beskyddare och journalismens mest generiska jävel.

En mastodontkaraktär i Stålmannens kaliber förtjänar självklart ett mastodontavsnitt och därför anser vi det vara självklart att ni ska få ett sådant. Vi tar ett språng rätt in i sommaren med en två och en halv timme lång jämförelse mellan Bryan Singers "Superman Returns" från 2006 och Zach Snyders "Man of Steel" från 2013.

Superlångt. Superskoj.

Superman.