Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


May 3, 2017

Denna onsdag beger sig Filmlandsfärjan ut på en långsegling! Under två avsnitt försöker vi navigera oss genom den oefterhärmlige Jim Carreys otroliga karriär.

Kan Jims filmer användas för att fjärrskåda framtiden? Hur många livstider i arbetslivet krävs att nå upp till Carrey-pengar? Vilken diagnos har Ace Ventura? 

Då åker vi!