Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


May 19, 2017

Den sista etappen i färden genom Jim Carreys karriär! Vi tar vid från 2000-talets början och framåt.

Hur många människoliv har Dum & Dummare 2 kostat? Är Jim Carrey ömsint i sängen? Vad hände, Jeff Daniels?