Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Oct 11, 2019

Allas vår Quentin Tarantino är tillbaka och Filmlandsfärjan måste naturligtvis ta reda på hur det landar denna gång. Joakim är traumatiserad av hans senaste två filmer och satte sig djupt motvillig i biosalongen. Kommer han och Quentin hitta tillbaka till varandra?