Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Oct 9, 2018

2007 sågs antihjälten Venom senast på bioduken och de allra flesta är överens om att det var ett totalt haveri och att karaktären förtjänar bättre.

Är 2018 året då Venom skall få upprättelse?