Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Nov 4, 2020

Om Mikael Persbrandt, Lena Endre, Rolf Lassgård, Kjell Bergqvist, ja egentligen hela Sveriges skådiselit, samlas för att tillsammans göra ett storslaget medeltidsdrama placerat i ett pesthärjat Sverige, så kan det väl inte bli något annat än bra?

Jo, det kan också bli ren dynga.

Richard Hoberts "Tre Solar"...