Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Sep 27, 2017

Michael Jackson. Egentligen räcker det så. Vi ankrar avsnittet i filmen(?) Moonwalker från 1988. Kanske har du sett den. Kanske har du inte gjort det. I vilket fall rekommenderar vi att du tar en powermoonwalk runt kvarteret och insuper Filmlandsfärjans sjuttonde ballad!

Var Michael Jackson en transformer? Kan vi...


Sep 13, 2017

The 90-talet is strong with Filmlandsfärjan! Vi fortsätter skvalpa runt i det andra årtusendets sista decennium med filmen som för de flesta är känd under namnet Braveheart.

Har Mel Gibson tomtar på loftet? Var William Wallace en blompressningsentusiast? Hur luktar en galltvål?

Kilt är valfritt men uppmuntras.