Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Jan 29, 2020

Herrarna minns med värme hur de max-skrattat åt Mel Brook's "Robin Hood: Men in Tights" när den var färsk under mitten av 90-talet. Har humorn åldrats med värdighet eller har den härsknat?

Oavsett vilket, så rör filmen onekligen upp känslor. Ett storbråk utbryter ombord mellan Joakim och Jakob medan...


Jan 22, 2020

2020 är här och om det är någon som kan axla uppgiften att skjutsa ut färjan i ett nytt decennium så är det väl självklart allas vår Läderlapp!

I ljuset av den nya Batman-rullen som beräknas komma 2021, så har vi beslutat oss för att i år så är det fladdermusens år. Vi ska beta av alla filmer om...