Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Jun 28, 2017

Vi har passerat midsommar och då känns det rimligt att Filmlandsfärjan stannar till ett slag vid Jonssons camping och bara har det lite trevligt.

Är det genom Sunes Sommar som barn och ungdomar fått uppleva ångest i livet för första gången? Hade en Lex Maria-anmälan varit på sin plats? Är pappa Rudolf...


Jun 14, 2017

Denna gång blir det välsvarvat, inoljat och actionfyllt!

Vi gör ett nedslag i allas vår Arnold Schwarzeneggers filmkatalog och snackar om och omkring Commando! 

Är joddling en primär drivkraft hos Arnold? Hur snabbverkande är curare? Vad är världens sämsta hundnamn?