Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Jul 4, 2018

Det är högsommar och Filmlandsfärjan uppmärksammar detta genom att avhandla en somrig filmserie. "Vi hade i alla fall tur med vädret"-rullarna! 

Är "Vi hade i alla fall tur med vädret" världens mest missförstådda film? Är Rolf Skoglund Sveriges Christopher Walken? Bör socialtjänsten kanske ha kopplats...