Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Jan 31, 2018

Ett skepp kommer lastat med Sveriges störste skådespelare! I detta avsnitt av Filmlandsfärjan utgår vi från Mickes nyligen släppta självbiografi. Inte nog med att vi summerar detta unikum till människa, vi läser små passager ur boken samt bjuder på en dramatiserad episod ur Mickes liv!

Är strypgrepp bättre...


Jan 17, 2018

Filmlandsfärjan seglar tillbaka till 90-talet och pratar om Michael Manns tjuv och polisfilm, Heat! 

Kan kärleksbanden mellan konstfackelever och bankrånare övervinna allt? Hämtar Michael Mann sin konstnärliga inspiration från "Hem till gården"? Är Christian Bale bättre på att göra en "De Niro" än De...