Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan

Apr 19, 2017

Män som hatar kvinnor med dragon tattoos! Vi diskuterar hur vårt inhemska original står sig mot David Finchers tolkning av konungariket Sverige.

Är det lingvistiskt möjligt för en britt att uttala ordet "Skellefteå? Hur avlägsnar man en linjal ur röven på en dramatenskådis? Bör autentisk svengelska någonsin...


Apr 5, 2017

Filmlandsfärjan befinner sig denna vecka på svenskt territorium! I avsnitt 6 utforskar vi nationalskatten och tillika renässansmannen Björn Skifs cineastiska farvatten. 
 
Var reklamfilm bättre förr? Är Claes Månsson omöjlig att imitera? Går det att finna ens en tillstymmelse av svärta i Björn Skifs...