Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jul 4, 2018

Det är högsommar och Filmlandsfärjan uppmärksammar detta genom att avhandla en somrig filmserie. "Vi hade i alla fall tur med vädret"-rullarna! 

Är "Vi hade i alla fall tur med vädret" världens mest missförstådda film? Är Rolf Skoglund Sveriges Christopher Walken? Bör socialtjänsten kanske ha kopplats in?

Hoppa ombord så åker vi, det får bära eller brista!