Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


May 23, 2018

Färjan dockar denna vecka vid Vänerns norra strand och vi ger oss iväg mot Bruket!

Fungerar Smala Sussie i en annan socioekonomisk kontext? Är Bengt Alsterlind ASMR-kompatibel? Är Lasse Åberg Sveriges vackraste farbror? 

Chipp å hoj!