Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Sep 19, 2018

Den här veckan glider Filmlandsfärjan in genom en tät, vansinnig drogdimma där vad som helst kan hända.

Är Fear and Loathing in Las Vegas alla tuffiskillar på gymnasiets favoritfilm? Hur kan Tobey Maguire's frisyr lett till rollen som Spider Man? Borde Husqvarna byta namn till Haskavarna permanent?

Kliv ombord på egen risk.