Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Mar 8, 2017

Filmlandsfärjan ångar vidare i nostalgiska vatten även denna vecka!

I det fjärde avsnittet diskuteras ett fenomen som inspirerat en hel generation till att fila på sin "tranteknik". Karate Kid!

Vem var Ralph Macchio's skräddare? Var Pat Moritas oscarsnominering befogad? Har Sato problem med att läsa av sociala interaktioner? Det och mycket annat snackas det kring ombord på Filmlandsfärjan!