Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Oct 2, 2019

Nypremiär!

Färjans besättning reser genom kosmos till "Landet i fjärran". En plats ingen av oss besökt sedan barndomen. Minnena av Mio min Mio är diffusa men att filmen skapad djupa obehag i våra unga psyken rådde det konsensus kring. Gör filmen fortfarande kaos med oss?

Lyssna och få klarhet!