Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Jun 17, 2020

Vi ger oss in i ett barnsäkrat Wayne Manor och ett neonbelyst Gotham City där vi försöker att, med alla mentala resurser som finns oss till buds, åkalla de barndomskänslor som ändå behövs för att uthärda Joel Schumachers "Batman Forever" från 1995.

Det finns väldigt mycket att prata om. Two-Face's otroligt bokstavliga personlighetsklyvning, adoptioner av en vuxen man, Mårten Palme...

Ja ni vet, allt det där!