Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


May 29, 2018

Galaxens mest älskvärda småskurk får en alldeles egen film och då är det en absolut självklarhet att Färjan ska ta sig en noggrann titt!

Kan en film som till 80% spelats in på nytt på grund av "kreativa meningsskiljaktigheter" hålla hela vägen? Har Ron Howard rätat upp skutan?

Färjan undersöker! 

Instagram: @Flfpod

info@filmlandsfarjan.com