Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmlandsfärjan


Mar 15, 2018

Premiär för Färjan Recenserar!

Avsnitt där vi gör korta och kärnfulla recensioner av aktuella filmer som vi tycker förtjänar en noggrann titt eller som vi tror att ni tycker förtjänar en noggrann titt.

Vi har varit lite skeptiska inför Filip & Fredriks filmdebut. Är vi det fortfarande? Lyssna och ta reda på det!